галерея

Lounge Havemøbelsæt

Glatte og rengøringsvenlige flader.

Foderhække

Foderhæk i eksklusivt dansk design.

Fodercentral til kvæg

Produkter til opbevaring af korn, foder, mineraler og vand.

Overdækninger

Produceret efter kundens behov.

Foderhuse

Foderhus til opsætning i haven.

Cylindriske kar

Vi kan levere kar i alle størrelser og til sær­li­ge drifts­for­hold.

Barkfilter anlæg

Barkfilter til fjernelse af lugtgener ved renovations anlæg, stalde og kemikalie anlæg.

Udendørs siloer

En op­ti­mal op­be­va­rings- og ud­tags­løs­ning til­pas­set til net­op dit me­die og dit be­hov.

Læskure

Anvendeligt hele året rundt.

Skorstens kerner

Til eksisterende eller nybyggede skorstene.

Industrielle pumpestationer

Ro­bust og ef­fek­tiv pum­pe­løs­ning, der kan til­pas­ses for­skel­li­ge for­mål.

Køreplader til udgravning

Vejer 80% mindre end stålplader.

Scrubber anlæg

Ud­vik­let til at sik­re den mest ef­fek­ti­ve løs­ning til rens­ning af foru­re­nen­de og il­de­lug­ten­de emis­sio­ner og røg­gas­ser.

City Plantekumme

Designet til store planter og blomster.

Formandsbygning

Formandsbygning til brug på byggepladser og lign.

Kemikalietanke

Kemikalietanke designes til konkrete projekter.

Gyllesystemer

Glat inderside, hvilket øger flowet i systemet fra stalden til fortanken.

Kadaverkapper

Afdækker ærbødigt døde dyr.

Påslag

Til transport af mineraler og pulvere.

Kulfilteranlæg

Bruges til rensning af badevand, luftfiltrering samt industriel biogasbehandling.

Scroll to Top