галерея

Lounge Havemøbelsæt

Glatte og rengøringsvenlige flader.

Foderhække

Foderhæk i eksklusivt dansk design.

Fodercentral til kvæg

Produkter til opbevaring af korn, foder, mineraler og vand.

Overdækninger

Produceret efter kundens behov.

Foderhuse

Foderhus til opsætning i haven.

Cylindriske kar

Vi kan levere kar i alle størrelser og til sær­li­ge drifts­for­hold.

Barkfilter anlæg

Barkfilter til fjernelse af lugtgener ved renovations anlæg, stalde og kemikalie anlæg.

Udendørs siloer

En op­ti­mal op­be­va­rings- og ud­tags­løs­ning til­pas­set til net­op dit me­die og dit be­hov.

Læskure

Anvendeligt hele året rundt.

Skorstens kerner

Til eksisterende eller nybyggede skorstene.

Industrielle pumpestationer

Ro­bust og ef­fek­tiv pum­pe­løs­ning, der kan til­pas­ses for­skel­li­ge for­mål.

Køreplader til udgravning

Vejer 80% mindre end stålplader.

Scrubber anlæg

Ud­vik­let til at sik­re den mest ef­fek­ti­ve løs­ning til rens­ning af foru­re­nen­de og il­de­lug­ten­de emis­sio­ner og røg­gas­ser.

City Plantekumme

Designet til store planter og blomster.

Formandsbygning

Formandsbygning til brug på byggepladser og lign.

Kemikalietanke

Kemikalietanke designes til konkrete projekter.

Gyllesystemer

Glat inderside, hvilket øger flowet i systemet fra stalden til fortanken.

Kadaverkapper

Afdækker ærbødigt døde dyr.

Påslag

Til transport af mineraler og pulvere.

Kulfilteranlæg

Bruges til rensning af badevand, luftfiltrering samt industriel biogasbehandling.

Scroll to Top
Scroll to Top